Čtvrtek, 20. února 2020

Galerie v Lounech získala od ÚZSVM výtvarná díla malíře Oskara Brázdy

11.03.2013
Galerie v Lounech získala od ÚZSVM výtvarná díla malíře Oskara Brázdy
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali galerii Benedikta Rejta v Lounech dva obrazy malíře Oskara Brázdy.
Lounská galerie získala obrazy do svého vlastnictví od ÚZSVM bezúplatným převodem. Jednalo se o obraz na plátně Kytice z roku 1959 a obraz na plátně z roku 1966 označovaný jako Portrét mladé ženy. Jejich celková účetní hodnota je 50 tisíc korun. 
 
Brázdovy práce připadly státu na základě usnesení Okresního soudu v Lounech jako tzv. odúmrť a galerii byly předány na základě doporučení Ministerstva kultury ČR.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.