Pondělí, 24. února 2020

Kostel sv. Anny již patří obci Částkov

26.03.2013
Kostel sv. Anny již patří obci Částkov
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedli do vlastnictví obce Částkov kostel zapsaný v seznamu kulturních památek.
Předmětem převodu byla stavba kostela sv. Anny v katastrálním území Částkov u Tachova. Kostel byl postaven kolem roku 1718 a patřil do majetku rodiny Windischgrätzů. V roce 1945 byl na základě dekretů prezidenta republiky E. Beneše zkonfiskován a jeho vlastníkem se stal stát.
 
Součástí převodu byla i příslušná stavební parcela. Obec Částkov i nadále zachová církevní obřady, které se v kostele konají.