Pondělí, 24. února 2020

Nemovitosti na Kolínsku prodány za více než milion korun

28.03.2013
Nemovitosti na Kolínsku prodány za více než milion korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal v závěru loňského a počátkem letošního roku nemovitý majetek za více než 1 milion korun.
Jednalo se o celkem 10 nemovitostí v obcích okresu Kolín, např. o pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond, zastavěné pozemky a rekreační chatu. ÚZSVM připadl tento majetek především z tzv. odúmrtí.
 
Většina nemovitostí byla prodána prostřednictvím výběrových řízení, ale také přímým prodejem, jehož účelem bylo sjednotit vlastníka stavby a pozemku pod ní. Veškeré získané finanční prostředky odvedl ÚZSVM do rozpočtu státu.