Pondělí, 24. února 2020

Obec Kačlehy vlastní po 70 letech historickou kapli

05.03.2013
Obec Kačlehy vlastní po 70 letech historickou kapli
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), vyjasnil vlastnické právo k historicky cenné kapli a části návsi v obci Kačlehy. Díky ÚZSVM se tak památka po téměř 70 letech vrátila do majetku obce.
Kapli Panny Marie z roku 1804 a pozemek o výměře 1,4 hektaru ve středu jihočeské obce, ležící na území přírodního parku Česká Kanada, vlastnil dlouhá léta stát. Právo hospodařit s tímto majetkem měl národní výbor, který byl zrušen před více než dvaceti lety. Zaměstnanci ÚZSVM prověřili archivní prameny, z nichž vyplývalo, že kapli Panny Marie od roku 1834 vlastnila obec. V roce 1945 po pozemkové reformě získaly Kačlehy do vlastnictví i místní náves. Se změnou společenských poměrů byl po roce 1948 majetek zestátněn. Po upozornění ÚZSVM se Kačlehy k tomuto majetku přihlásily.
 
Od roku 1958 figuruje kaple Panny Marie na seznamu nemovitých kulturních památek. „Kaple Panny Marie je dominantou obce. Jsme proto rádi, že se stala naším vlastnictvím. Protože dlouhá léta nebylo jasné, kdo je majitelem a kaple chátrala. Počítáme s tím, že provedeme její celkovou obnovu. Jako vlastník už můžeme usilovat o získání dotace na rekonstrukci,“ uvedl starosta Kačleh Vojtěch Albrecht.
 
V kapli se konají různé kulturní akce. Ke společenským účelům bude sloužit nadále. „Naposledy jsme tu uspořádali vánoční koncert, který měl velký úspěch. Mezi diváky byli i obyvatelé sousedních obcí,“ doplnil starosta.