Úterý, 10. prosince 2019

Prodej bytu v Pardubicích vynesl státu 750 tisíc korun

01.03.2013
Prodej bytu v Pardubicích vynesl státu 750 tisíc korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za 750 tisíc korun členská práva stavebního bytového družstva Družba k bytové jednotce.
Byt o velikosti 1+1 získal ÚZSVM jako tzv. odúmrť a prodal ho až v 7. kole výběrového řízení.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.