Úterý, 26. května 2020

Prodej nemovitostí na Brněnsku vloni dosáhl téměř 105 milionů

04.03.2013
Prodej nemovitostí na Brněnsku vloni dosáhl téměř 105 milionů
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Brno), získal v roce 2012 prodejem nemovitého majetku pro státní rozpočet částku bezmála 105 milionů korun.
Jednalo se o prodej 12 budov a 150 pozemků na územích okresů Brno – město a Brno – venkov. Převážná většina nemovitostí připadla státu jako tzv. odúmrť po osobách, které zemřely bez dědiců. Obvykle byly prodány prostřednictvím výběrového řízení, z menší části i přímým prodejem, jehož účelem bylo zejména sjednotit  vlastníka stavby a pozemku pod ní.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.