Pondělí, 24. února 2020

Prodej pozemků na Kutnohorsku vynesl 1,5 milionu korun

18.03.2013
Prodej pozemků na Kutnohorsku vynesl 1,5 milionu korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), získal prodejem pozemků do státního rozpočtu téměř 1,5 milionu korun. Jednalo se o pozemky v katastrálním území Soběšín o celkové výměře 38.518 m2.
Pozemky se nacházejí východně od obce Otryby. Jeden z nich byl veden jako neplodná půda s náletem křoví a u ostatních se jednalo o pozemky s travním porostem.
 
ÚZSVM získal pozemky z rozhodnutí Okresního soudu v Kutné Hoře jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.