Pondělí, 24. února 2020

Prodejem pozemku umožnil ÚZSVM vznik nové ulice v obci

05.03.2013
Prodejem pozemku umožnil ÚZSVM vznik nové ulice v obci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), prodal obci Tvrdonice pozemek, který se stane součástí nově budované ulice rodinných domů. Částku 375 tisíc korun získanou prodejem nemovitosti ve výběrovém řízení odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.
Pozemek o výměře 1.962 m2 využívaný k zemědělským účelům bezprostředně sousedí s novou zástavbou rodinných domů. V roce 2009 schválila obec změnu územního plánu a změnila využití lokality, ve které se předmětná parcela nachází, na plochu určenou k bydlení.
 
Nemovitý majetek získal stát jako tzv. odúmrť po zůstaviteli, který nezanechal závět a neměl žádné zákonné dědice.
 
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.