Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl dva pozemky na Českolipsku

22.03.2013
ÚZSVM bezúplatně převedl dva pozemky na Českolipsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl nemovitosti Národnímu památkovému ústavu a městu Česká Lípa.
Jednalo o pozemek v katastrálním území Bezděz o výměře 3.510 m2, který se nachází v lokalitě národní kulturní památky Státní hrad Bezděz. Národní památkový ústav potřebuje tento pozemek k zajištění infrastruktury a vhodných podmínek vstupu do hradního areálu. Účetní hodnota pozemku přesahuje 73 tisíc korun.
 
Město Česká Lípa ve stejném období získalo od ÚZSVM do svého vlastnictví pozemek o výměře 980 m2 v katastrálním území Česká Lípa, který je součástí asfaltové komunikace Svojsíkova stezka. Komunikace zajišťuje přístup k okolním objektům v průmyslové zóně. Převodem pozemku v hodnotě 408 tisíc korun umožnil ÚZSVM sjednocení majetku vlastníka stavby místní komunikace a pozemku pod ní.