Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM pomáhá státním institucím se zapojením do registru administrativních budov CRAB

18.03.2013
ÚZSVM pomáhá státním institucím se zapojením do registru administrativních budov CRAB
Přes sto zaměstnanců ústředních státních úřadů se dnes mohlo seznámit s výhodami Centrálního registru administrativních budov (CRAB), který na celorepublikové úrovni přináší efektivnější nakládání se státními budovami. V pražském sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jim zástupci z ÚZSVM a dodavatelských firem představili jednotlivé části systému, způsob pořizování potřebných dat a postup při pasportizaci budov. Tématem konference byly rovněž rozsáhlé možnosti reportingu. Povinnost evidovat v novém registru své administrativní budovy budou mít státní instituce od července letošního roku.
„Uspořádáním této konference jsme chtěli vyhovět žádostem našich kolegů z ústředních státních úřadů a pomoci jim při zapojení jejich institucí do registru CRAB,“ uvedla ředitelka odboru Organizačního a projektového řízení ÚZSVM Ing. Kateřina Schön. Povinnou evidenci administrativních budov a s nimi souvisejících nemovitostí v CRABu totiž ministerstvům a ostatním ústředním orgánům státní správy a jejím podřízeným organizacím od 1. července 2013 ukládá Usnesení vlády č. 954 z 20. prosince 2012.  
 
Účastníci akce byli informováni o důvodech vzniku registru, jeho vývoji a současném stavu. Seznámili se rovněž se způsoby vkládání dat do systému, jeho datovou strukturou a jednotlivými částmi, mezi něž patří evidenční část a reporting. Na konkrétních případech jim zástupci ÚZSVM ukázali různé typy tabulkových a grafických reportů, které CRAB umožňuje: například průměrné výdaje za provoz a údržbu, průměrnou kancelářskou plochu na jednoho zaměstnance, investice, a to v členění dle jednotlivých centrálních institucí i jejich regionálních pracovišť.