Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM převedl městu Králíky hrobku rodiny Rotterů

25.03.2013
ÚZSVM převedl městu Králíky hrobku rodiny Rotterů
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl hrobku rodiny Rotterů na hřbitově v Králíkách do vlastnictví města Králíky.
Stavba hrobky tvoří jednu z dominant městského hřbitova. Město Králíky hodlá zažádat Ministerstvo kultury ČR o zápis stavby na seznam kulturních památek.