Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal zpustlý domek v Jevíčku na Svitavsku

15.03.2013
ÚZSVM prodal zpustlý domek v Jevíčku na Svitavsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal řadový dům v obci Jevíčko. Za nemovitost ve velmi špatném stavebně-technickém stavu zaplatil nový majitel necelých 90 tisíc korun.
Jednalo o malometrážní rodinný domek sestávající pouze ze dvou místností a chodby, který nesplňoval standardy dnešních rodinných domů a předchozím uživatelem byl zcela „vybydlen“. Budova vyžaduje buď rozsáhlou rekonstrukci, nebo v krajním případě demolici. Minimální kupní cena byla proto stanovena na 60 tisíc korun.
 
Domek se nicméně nachází v pěkné lokalitě, blízko hlavního náměstí, což přispělo k tomu, že se prodal již v prvním kole výběrového řízení, do něhož se přihlásili tři zájemci. ÚZSVM získal tuto nemovitost jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.