Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM zajistil odbornou likvidaci zábavné pyrotechniky

07.03.2013
ÚZSVM zajistil odbornou likvidaci zábavné pyrotechniky
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), převzal 96 ks zábavné pyrotechniky, která propadla státu v rámci trestního řízení. S takto propadlými věcmi následně hospodaří ÚZSVM.

Vzhledem k tomu, že šlo o neprověřenou pyrotechniku, navíc částečně poškozenou, zajistil ÚZSVM u specializované firmy odbornou likvidaci delaborací a spálením.

Pozn.: Delaborace je řada operací, které vedou ke zničení munice, střeliva apod.