Čtvrtek, 20. února 2020

Vodohospodáři získali v okrese Písek desítky pozemků pod potoky a řekou Otavou

27.03.2013
Vodohospodáři získali v okrese Písek desítky pozemků pod potoky a řekou Otavou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), převedl od začátku roku 2013 státnímu podniku Povodí Vltavy do práva hospodařit celkem 46 pozemků ve třinácti katastrálních územích v okrese Písek. Celková účetní hodnota převedeného majetku činila více jak 93 tisíc korun.
Jednalo se převážně o pozemky, které tvoří koryta drobných vodních toků - například pravobřežního přítoku Milevského potoka, levobřežního přítoku řeky Blanice nebo potoku Kožlí. Byla mezi nimi rovněž i parcela, která se nachází podél koryta řeky Otavy. 
 
Pozemky byly Povodí Vltavy bezúplatně převedeny z důvodu zajištění činnosti správce vodních toků a k plnění předmětu jeho činnosti.