Pondělí, 24. února 2020

Za prodej 100 let starého domu získal ÚZSVM přes půl milionu korun

06.03.2013
Za prodej 100 let starého domu získal ÚZSVM přes půl milionu korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal nemovitosti za více než 550 tisíc korun v katastrálním území Skuhrov u Železného Brodu.
Předmětem výběrového řízení bylo 5 pozemků a dvoupodlažní dům v těsné blízkosti silnice III. třídy. V domě jsou 2 byty o velikosti 2+1, v dřevěné přístavbě domu se nachází pouze suché WC, v domě není koupelna a je rozvedena pouze studená voda. V lokalitě není možnost napojení na veřejný plynovod a kanalizační řad.
 
Stáří domu je odhadováno na cca 100 let a stavebně technický stav tomuto stáří odpovídá. Dům je vlhký se statickými trhlinami ve zdivu, špatný je i stav podlah, oken a střechy. Pozemky o celkové rozloze 2.867 m2 tvoří zastavěná plocha a nádvoří, zahrada s ovocnými stromy, okrasnými  a travními porosty.
 
ÚZSVM získal nemovitosti z rozhodnutí Okresního soudu v Jablonci nad Nisou jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.