Pondělí, 24. února 2020

Žďárské pracoviště ÚZSVM odvedlo do státního rozpočtu půl milionu z dědictví

13.03.2013
Žďárské pracoviště ÚZSVM odvedlo do státního rozpočtu půl milionu z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), převedl do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši téměř 500 tisíc korun pocházející z tzv. odúmrti.
Jednalo se o majetek získaný ze zrušených vkladních knížek u České spořitelny a.s. patřících zůstaviteli, který zemřel bez dědiců. Peníze připadly státu na základě pravomocných usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.