Pátek, 22. listopadu 2019

Možná jste milionářem! SEZNAM domů a pozemků, ke kterým se nikdo nehlásí

18.03.2014
Praha (tn.cz) - V Česku je asi 92 tisíc nemovitostí, které nemají vlastníka. A brzy mohou propadnout státu. Seznam vlastníků nemovitostí, kteří jsou sice uvedeni v katastru nemovitostí, ale o svém majetku možná ani neví, zveřejnil na svém webu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
​Nový katastrální zákon ukládá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pokusit se tyto neznámé vlastníky vyhledat, a to ve spolupráci s obcemi, které seznamy pro své území zveřejní na úředních deskách.
 
Jedná se o 91 800 nemovitostí - z toho zhruba 88 000 pozemků a 3800 staveb. U tří čtvrtin budov není uvedeno ani číslo popisné nebo evidenční.
 
Souhrnná rozloha pozemků s neznámými vlastníky je 22.547 hektarů. Celkem 8451 hektarů připadá na ornou půdu a 5344 hektarů na lesní pozemky.
 
Pokud se o pozemky nikdo nepřihlásí do 10 let, propadnou státu. “Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem,“ vysvětlil Miloslav Vaněk, ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
Podívejte se , jaké domy a pozemky jsou bez majitele ve vašem okolí:
 
PRAHA
STŘEDOČESKÝ KRAJ
SEVERNÍ ČECHY
ZÁPADNÍ ČECHY
JIŽNÍ ČECHY
VÝCHODNÍ ČECHY
SEVERNÍ A STŘEDNÍ MORAVA
JIŽNÍ MORAVA