Pátek, 22. listopadu 2019

Stát hledá vlastníky a dědice nemovitostí za miliardy

24.03.2014
Praha (Právo) - Úřady se nyní začaly pídit po neznámém osudu 150 tisíců Čechů, u nichž znají jen jméno, ale nemají záznamy, zda ještě vůbec žijí a případně kdy a kde zemřeli. Přitom těmto osobám patří opuštěné objekty a pozemky.
​Jestliže se do deseti let nenajdou nebo neozvou ani dědici, tak tyto nemovitosti, často ve zuboženém stavu, propadnou státu.
           
Informovala o tom vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu Daniela Šustrová na právnickém semináři, jenž se konal na Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze.
           
Pátrání po vlastnících a případné zestátnění opuštěných objektů za deset let vyplývá z nového občanského zákoníku.
           
„U 150 tisíc osob je uvedeno jen jméno a příjmení, bez adresy a rodného čísla. Na 31 tisíc lidí z toho se narodilo před rokem 1910. Fakt, že ještě nebyla rodná čísla, ale není důvodem, proč bychom je měli z katastru vymazat. Předpokládáme, že mnoho z nich zahynulo v koncentračních táborech za druhé světové války,“ upřesnila Šustrová.
           
Postup nyní bude podle ní takový, že tyto omezené údaje katastr předá Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten zveřejní na webu tato jména a fakt, že osoba vlastní nějaký objekt. Zároveň vyrozumí příslušnou obec, je-li povědomí o tom, kde se daný člověk narodil.
           
„Také obec zveřejní výzvu na úřední desce a společně s úřadem bude pátrat v matrikách, archívech, databázích obyvatel a budou zjišťovat, zda osoba žije či zemřela a má-li případné dědice,“ dodala Šustrová.
           
Jestliže nakonec úřad dědice najde, vyvolá automaticky dědické řízení. „Nebo vyčerpá všechny možnosti pro vyhledání osoby nebo dědiců a tím podle nového občanského zákoníku vyvstane domněnka opuštěné věci. Pak nemovitost připadne do vlastnictví státu,“ dodala Šustrová.
 
Začátek v roce 2024
 
Tvůrci zákona původně zvažovali, že by tyto objekty připadaly obcím, ale následně to zavrhli s tím, že by sanace a údržba byly nad jejich možnosti.
           
Lhůta pro tento proces počala běžet 1. lednem 2014. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má nyní 10 let na dopátrání držitelů těchto nemovitostí či jejich dědiců. K prvnímu zestátňování opuštěných objektů by tedy mohlo začít docházet v roce 2024.
           
Pokud se lidé domnívají, že jejich již zřejmě zemřelý příbuzný něco někde možná vlastnil, mohou to zjistit v katastru nemovitostí pomocí zadání jména do katastrální databáze. Jedná se ovšem o placený přístup, který mají například advokáti.
 
Nenajdou-li se tyto osoby, za deset let objekty propadnou státu