Neděle, 26. ledna 2020

Jablonec nad Nisou získal bezúplatně pozemky na sídlišti Janovská

06.03.2014
Liberec - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedli Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou bezúplatně nemovitosti za více než 8,5 milionu korun.
Jednalo se o pět pozemků o celkové rozloze 46.883 m2 nacházejících se v katastrálním území Rýnovice. Parcely tvoří funkční celek mezi panelovými domy sídliště Janovská. Po dokončení nebylo toto sídliště majetkoprávně vypořádáno, když do katastru nemovitostí byly zapsány pouze stavební parcely pod jednotlivými stavbami. Nebyly tak dořešeny pozemky pod komunikacemi, přístupovými chodníky k objektům a dětskými hřišti.
 
Funkční využití převedených pozemků je zaměřeno především na bydlení v bytových domech, včetně zázemí sloužícího zejména obyvatelům sídliště. Na parcelách se nachází komunikace a chodníky, parkovací plochy, veřejná zeleň, zastávka MHD a také hřiště pro míčové hry, dětské hřiště s herními prvky a hřiště pro nedalekou základní školu. Všechna uvedená sportoviště hodlá město v budoucnu zmodernizovat.
 
Další převedený pozemek o výměře 3.591 m2 leží v katastrálním území Jablonec nad Nisou. Jde o zatravněný, členitý pozemek s výskytem přírodních skal, částečně porostlý vzrostlými stromy. Na této nezpevněné ploše parkují osobní automobily obyvatel z přilehlých panelových domů. Město Jablonec nad Nisou zde hodlá vybudovat přeložku veřejného osvětlení a vodovodu, nová parkovací místa a opravit veřejné osvětlení a povrch stávajícího chodníku.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace