Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Bytový dům v Prostějově se prodal za 2,3 milionu

18.03.2014
Bytový dům v Prostějově se prodal za 2,3 milionu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), prodal ve výběrovém řízení za více než 2,3 milionu korun bytový dům nacházející se v katastrálním území Prostějov.
Jedná se o řadový bytový dům se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. V budově se nachází šest bytových jednotek, přičemž dva z těchto bytů jsou užívány nájemníky. K nemovitosti náleží vedlejší stavby a zahrada. Dům je situován v centru města v blízkosti parku a je určen k celkové rekonstrukci. ÚZSVM jej získal na základě usnesení Okresního soudu v Prostějově jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to v § 1634 takto: „Nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.