Pondělí, 21. října 2019

Bývalé koupaliště v Lestkově na Chomutovsku se prodalo za půl milionu

28.03.2014
Bývalé koupaliště v Lestkově na Chomutovsku se prodalo za půl milionu
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem nemovitostí do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 535 tisíc korun.
Předmětem výběrového řízení na prodej nemovitostí byly tři pozemky o celkové výměře 6.525 m2 ležící v kopcovité zemědělské krajině v katastrálním území Lestkov u Klášterce nad Ohří. Jeden z pozemků je veden jako vodní plocha a tvoří ho betonová vodní nádrž v dezolátním technickém stavu postavená okolo roku 1970. Druhá parcela má podobu mírně svažité, travnaté plochy a třetí je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha.  Ve skutečnosti se však také jedná o mírně svažitý, zatravněný pozemek v současnosti užívaný jako pastvina.
 
Nádrž a okolní pozemky sloužily v minulosti jako koupaliště. Areál však není více jak 10 let v provozu a již dávno nenaplňuje svůj původní účel.  Nemovitosti byly od roku 1995 ve správě Pozemkového fondu a na ÚZSVM přešly v roce 2011. V současné době jsou zatravněné pozemky užívány jako pastviny a vodní nádrž je zdrojem vody k napájení pasoucího se skotu.