Středa, 23. října 2019

Prodej menší usedlosti na Chomutovsku vynesl milion korun

24.03.2014
Prodej menší usedlosti na Chomutovsku vynesl milion korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal za více než 1 milion korun ve 2. kole výběrového řízení nemovitosti v katastrálním území Malé Březno.
Předmětem prodeje byly 4 pozemky o celkové výměře 1.093 m2 se stavbou rodinného domu. Dům je samostatně stojící s přístavbou do dvora, na kterou navazují chlívky, stodola, kůlna, a zděný venkovní záchod, které dvůr uzavírají a tvoří tak menší usedlost. Do budovy není zavedena kanalizace ani zemní plyn. Pozemky tvoří s budovou funkční celek.
 
ÚZSVM získal majetek na základě usnesení Okresního soudu v Mostě jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.