Úterý, 19. listopadu 2019

Ředitelství silnic a dálnic získalo bezúplatně 23 pozemků

07.03.2014
Ředitelství silnic a dálnic získalo bezúplatně 23 pozemků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl celkem 23 pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizaci zřízené Ministerstvem dopravy. Pozemky o celkové výměře 6.570 m2 mají účetní hodnotu celkem 473 tisíc korun.
Majetek se nachází pod komunikacemi I. třídy v katastrálních územích Vrchy, Skotnice, Jerlochovice, Vražné u Oder a v Loučce u Nového Jičína.
 
Sjednocením silničních pozemků a stavby silnice dojde k bezproblémovému výkonu vlastnických práv státu k těmto nemovitostem a k lepšímu zabezpečení správy, údržby a oprav silnic I. třídy ze strany ŘSD.