Středa, 27. května 2020

Chovatelé holubů získali dva pozemky pod svými budovami

18.03.2016
Kroměříž (Kroměřížský deník) – Dva pozemky pod budovami, které byly v jejím vlastnictví už dříve, získala v minulých dnech základní organizace Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů v Kroměříži.
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu v majetkových věcech (ÚZSVM) na pozemky o celkové rozloze 111 metrů čtverečních získalo necelých 132 tisíc korun.
„Stát získal zmiňované pozemky na základě smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené v roce 1971 s fyzickými osobami. Okresní národní výbor v Kroměříži je poté ve stejném roce předal hospodářskou smlouvou do bezplatného trvalého užívání základní organizaci chovatelů poštovních holubů v Kroměříži,“ vysvětlil mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka. Sdružení pozemky užívalo a stále užívá k chovu holubů a pro zabezpečování sportovní, výstavní a výchovné činnosti, v níž navíc dosahuje úspěchů, a to i na mezinárodní úrovni.
„Protože svaz splnil podmínky dané zákonem o majetku státu, mohl pozemky užívat ke své činnosti bezplatně, a to v rámci takzvané zákonné výpůjčky. Ta však skončila k 1. lednu 2015 a chovatelé poté využili nabídku k převodu pozemků,“ dodal mluvčí.