Pondělí, 17. června 2019

Z činnosti Územního pracoviště Brno

ÚZSVM nabyl originální odúmrť

17.06.2019
ÚZSVM nabyl originální odúmrť
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Brně získal z odúmrti mimo jiné dýku důstojníka Luftwaffe i ručně vyrobené housle.

Obraz v elektronické aukci několikrát navýšil původní cenu

10.06.2019
Obraz v elektronické aukci několikrát navýšil původní cenu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Znojmě nabízel v elektronickém aukčním systému prodej pěti originálních obrazů od českých autorů, které stát získal na základě usnesení soudu ve věci řízení o dědictví po zemřelé, která neměla žádné dědice.

ÚZSVM prodal pozemek před zámkem v Čejkovicích

05.06.2019
ÚZSVM prodal pozemek před zámkem v Čejkovicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně (ÚZSVM) prodal v prvním kole výběrového řízení pozemek o výměře 566 m2 v obci Čejkovice za vyhlášenou kupní cenu ve výši 534 000Kč. Novým majitelem pozemku se stala obec Čejkovice.

ÚZSVM získal 20 zlotých a 950 eur

04.06.2019
ÚZSVM získal 20 zlotých a 950 eur
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži připadlo několik bankovek v zahraniční měně, a to konkrétně zloté a eura.

ÚZSVM vyhrál spor o pozemky v areálu skládky ve Šlapanicích

04.06.2019
ÚZSVM vyhrál spor o pozemky v areálu skládky ve Šlapanicích
Jedním z úspěšně ukončených sporů v agendě církevních restitucí na brněnském pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byl i případ vedený u Okresního soudu Brno – venkov, v rámci kterého se Římskokatolická farnost Šlapanice domáhala u ÚZSVM vydání pozemků, jejichž vydání uvedené farnosti bylo ze strany Úřadu v minulosti odmítnuto.

Kroměříž získala osm pozemků

31.05.2019
Kroměříž získala osm pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži převedl městu Kroměříž bezúplatně celkem osm pozemků o celkové výměře 1 692 m2.

ÚZSVM v Prostějově odvedlo do státního rozpočtu peníze z trestné činnosti

30.05.2019
Úřad pro zastupování státu v Prostějově převedl do státního rozpočtu hotovost 11 700 Kč a 485 eur, která propadla státu v trestním řízení.

ÚZSVM pomáhá v boji proti kůrovci

29.05.2019
ÚZSVM pomáhá v boji proti kůrovci
Na pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně se obrátil místně příslušný orgán státní správy lesů s žádostí o dohledání dvou nedostatečně identifikovaných spoluvlastníků, každý k ½, lesního pozemku o výměře 3 053 m2 v katastrálním území Bzenec v souvislosti s postižením lokality výskytem kůrovce.

Prodej dvou obrazů Jiřího Drozda v elektronické aukci vynesl přes 2 tisíce korun

29.05.2019
Prodej dvou obrazů Jiřího Drozda v elektronické aukci vynesl přes 2 tisíce korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému dva obrazy, které připadly státu, jelikož se je nepodařilo zpeněžit soudem v rámci likvidace dědictví.

ÚZSVM převedl součást veřejného pohřebiště na obec Rakvice

28.05.2019
ÚZSVM převedl součást veřejného pohřebiště na obec Rakvice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Břeclavi převedl na obec pozemek v katastrálním území Rakvice. Pozemek výměře 1 366 m2 byl bezúplatně převeden z důvodu veřejného zájmu.

Jihomoravský kraj získal pozemek pod komunikací mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem

27.05.2019
Jihomoravský kraj získal pozemek pod komunikací mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem
Břeclavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo pozemek o výměře více než 26 000 m2 a v účetní hodnotě více než 224 000 Kč do vlastnictví Jihomoravského kraje.

ÚZSVM prodal v Dyjákovičkách dva pozemky za 42 tisíc korun

24.05.2019
ÚZSVM prodal v Dyjákovičkách dva pozemky za 42 tisíc korun
Znojemské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo fyzickým osobám dva pozemky o celkové výměře 78 m² v obci Dyjákovičky za celkovou kupní cenu 42 300 Kč.

Hasiči z Vysočiny ve spolupráci s ÚZSVM ořezali nebezpečné větve

23.05.2019
Hasiči z Vysočiny ve spolupráci s ÚZSVM ořezali nebezpečné větve
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě provedl s pomoci lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina zdravotní ořez poškozeného stromu na pozemku v obci Brtnice.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci kulečníková tága a automatickou pračku

22.05.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci kulečníková tága a automatickou pračku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži prodal v elektronické aukci dvanáct kulečníkových tág a automatickou pračkou zn. Whirpool.

ÚZSVM v Jihlavě předal Puncovnímu úřadu padělky z trestné činnosti

21.05.2019
ÚZSVM v Jihlavě předal Puncovnímu úřadu padělky z trestné činnosti
Jihlavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo Puncovnímu úřadu celkem 496 kusů napodobenin šperků a historických mincí, které stát získal na základě rozhodnutí Okresního soudu v Jihlavě.

ÚZSVM prodal pozemek pod rodinným domem v Blansku

21.05.2019
ÚZSVM prodal pozemek pod rodinným domem v Blansku
Pracoviště Úřadu pro zastupování sátu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově prodalo přímým prodejem pozemek pod stavbou rodinného domu vlastníkovi stavby v Blansku.

ÚZSVM převedl Ředitelství silnic a dálnic pozemky v Brně

21.05.2019
ÚZSVM převedl Ředitelství silnic a dálnic pozemky v Brně
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo na Ředitelství silnic a dálnic ČR devětadvacet pozemků na území Statutárního města Brna, a to konkrétně v katastrálních územích Horní Heršpice, Slatina, Brněnské Ivanovice a Dolní Heršpice. Pozemky mají celkovou účetní hodnotu 1 555 609 Kč.

ÚZSVM v Hodoníně nově spravuje 16 pozemků v CHKO Bílé Karpaty

21.05.2019
ÚZSVM v Hodoníně nově spravuje 16 pozemků v CHKO Bílé Karpaty
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně nově získal do své příslušnosti hospodařit šestnáct pozemků o výměře přesahující čtrnáct hektarů v katastrálním územní Javorník nad Veličkou nedaleko slovenských hranic. Pozemky byly vedeny na neexistující subjekt Místní národní výbor Javorník.

ÚZSVM obohatil státní rozpočet o peníze z trestních řízení a nevyzvednutých úschov

20.05.2019
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 1. čtvrtletí roku 2019 odvedlo do státního rozpočtu necelých 1,7 milionu Kč připadlých státu na základě pravomocně ukončených trestních a správních řízení. Z nevyzvednutých soudních úschov dále ÚZSVM souhrnem obohatil státní rozpočet o částku převyšující 220 tisíc Kč.

ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení dva pozemky v Hostěradicích za 190 tisíc Kč

20.05.2019
ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení dva pozemky v Hostěradicích za 190 tisíc Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Znojmě prodal právnické osobě ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky v Hostěradicích za celkovou kupní cenu 190 000 Kč.