Celoživotní úspory připadly státu

02.06.2023 - Olomouc

Stát získal více než 2 miliony korun, které zůstaly po zemřelé ženě na účtu vedeném v peněžní instituci.

I přes rozsáhlé šetření notáře se nepodařilo dohledat dědice zůstavitelky, která se dožila úctyhodných 92 let. A protože žena nezanechala ani závěť, připadly finanční prostředky přesahující dva miliony korun ÚZSVM v Olomouci jako odúmrť. Získané peníze jsou příjmem státního rozpočtu.

 

Odúmrť je definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Jde tedy o majetek po zemřelém, který nezanechal závěť a zemřel bez dědiců. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy:20170910_194723.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.