Cena pozemku se v aukci navýšila o 573 %

13.05.2022 - Liberec

ÚZSVM v Liberci získal prostřednictvím elektronické aukce za pozemek o více než 500 % vyšší kupní cenu.

Předmětem prodeje formou elektronické aukce byl pozemek o výměře 1 264 m2 ležící v katastrálním území Záskalí. V katastru nemovitostí byl majetek zapsaný jako ostatní plocha, jiná plocha, ve skutečnosti se jedná o neoplocený, svažitý pozemek se vzrostlým náletovým porostem topolů, javoru a vrby. V územním plánu je veden jako louky a pastviny a je nezastavitelný.

 

ÚZSVM ho nabyl po ukončení činnosti Okresního úřadu Liberec. Pozemek byl velmi úspěšně prodán hned v prvním kole aukce. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 10 400 Kč. Do aukce se přihlásilo 13 účastníků, 4 však nesložili potřebnou kauci a nemohli se proto aukce zúčastnit. Aktivně se pak do aukce zapojili 4 z nich, dohromady učinili 36 příhozů. Nejvíce příhozů udělal vítěz aukce, aby si zajistil vítězství, přihodil 17krát, a nakonec nabídl nejvyšší kupní cenu ve výši rovných 70 000 Kč. Aukce byla díky přihazování ukončena 17 minut po plánovaném ukončení. V jejím průběhu tak došlo k navýšení nejnižšího podání o 573 %. Kupní smlouvu nakonec odsouhlasilo Ministerstvo financí připojením schvalovací doložky.

 

V prvním kole aukce se libereckému ÚZSVM podařilo prodat také spoluvlastnický podíl pozemku o výměře 1 460 m2 ležícího v katastrálním území Bratříkov. Tento pozemek leží u nezpevněného říčního koryta toku Žernovník, je nezastavěný, nezpevněný a volně přístupný. Pozemek je velmi svažitý a zcela porostlý náletovými dřevinami a vzrostlými stromy. Severní část pozemku leží v lokálním biocentru Kostrovec. ÚZSVM tento pozemek získal do majetku na základě usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou jako odúmrť po muži z Jablonce nad Nisou zemřelém ve věku 87 let. Spoluvlastníci o pozemek neměli zájem, byl tedy nabídnut v elektronické aukci a svého nového majitele si našel hned v prvním kole. Stal se jím jediný přihlášený účastník, který potvrdil nejnižší podání ve výši 4 000 Kč a stal se tak jeho spoluvlastníkem.

Přílohy:LB-02 - Bratříkov.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.