Cena pozemků v Poniklé se v aukci vyhoupla na šestinásobek

30.07.2020 - Semily

Semilské pracoviště ÚZSVM úspěšně prodal v elektronické aukci dva pozemky v katastrálním území Přívlaka v podkrkonošské obci Poniklá.

Jeden z pozemků o výměře 1 038 m2 s nefunkční umělou nádrží se nachází nad bývalým areálem výroby masokostních mouček, určeným k asanaci. Druhý navazující pozemek o výměře 3 059 m2 tvoří část Kopaninského potoka a tímto areálem prochází.


Oba pozemky ÚZSVM získal při prověřování vlastnictví v Mapě majetku státu po zaniklém státním podniku Farma Krkonoše, který byl zrušen bez likvidace. Majetek byl nejprve nabídnut bezúplatně státním institucím a poté veřejnosti ke koupi prostřednictvím elektronického aukčního systému za šedesát dva tisíce korun.


Aukce přilákala pět aktivních účastníků a zaznamenala napínavý průběh. Poslední den se strhl boj a díky neustávajícím příhozům se čas aukce protahoval. Po 33 příhozech výsledná cena dosáhla nečekaných 380 000 korun. Vítězný účastník se stal novým majitelem na základě kupní smlouvy.


Mapa majetku státu představuje zcela jedinečný projekt ÚZSVM. Jedná se o detailní analýzu všech nemovitostí státu evidovaných v katastru nemovitostí. Od roku 2015 do konce roku 2019 dokázal ÚZSVM snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty o 6 551 nemovitostí (tj. o 71 %). Zároveň se podařilo o 801 subjektů (tj. o 62 %) snížit počet nedohledaných a zaniklých státních subjektů. U nemovitostí zapsaných na státní podniky v konkurzu či likvidaci došlo dokonce k poklesu o 7 544 položek (tj. o 46 %).

Přílohy: 914 (1).jpg 914 (2).JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.