Cerekvice nad Bystřicí na Jičínsku díky ÚZSVM scelila pietní území v obci

10.09.2021 - Jičín

Jičínský ÚZSVM převedl zdarma do vlastnictví obce Cerekvice nad Bystřicí pozemek o výměře 152 m² v místní části Třebovětice.

Pozemek se nachází uprostřed místní části a zasahuje na něj malá část kamenného kopečku, na kterém je usazena mohyla – pomník padlých občanů obce za I. světové války. Pomník byl vybudován občany obce v roce 1933 a je evidovaný Ministerstvem obrany jako válečný hrob. O převod pozemku požádala obec, která pomník a jeho okolí udržuje a zajišťuje tím důstojný ráz celého místa. Vše je veřejně přístupné s lavičkami k odpočinku. Spolu se sousedními pozemky obce tvoří ucelené prostranství sloužící jako pietní místo.

 

Součástí smlouvy o převodu majetku je také ustanovení o zřízení zástavního práva, spočívajícího v závazku nabyvatele neprodat převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let.

 

Stát původně nabyl vlastnické právo k pozemkům podle tzv. Ústavy 9. května z roku 1948.

Přílohy: 1114 (1).JPG 1114 (2).jpg 1114 (3).JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.