Čtvrtek, 23. ledna 2020

Bezúplatný převod v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

21.06.2010
Bezúplatný převod v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), měl ve své správě budovy, stavby a pozemky po bývalé pohraniční rotě v katastrálních územích Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou a Mirochov.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), měl ve své správě budovy, stavby a pozemky po bývalé pohraniční rotě v katastrálních územích Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou a Mirochov. Areál, jehož celková účetní hodnota převyšuje 6,9 milionů korun, se nachází v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.Jednalo se o čtyřbytovku včetně zázemí (kuchyně, klubovny, psince atd.), která sloužila k ubytování důstojníků, a dále o ubytovnu vojáků základní služby a bývalých pohraničníků.ÚZSVM areál nabídl organizačním složkám státu, osloveno bylo také Ministerstvo životního prostředí ČR, jehož prostřednictvím projevila zájem o převod výše zmíněných nemovitostí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Třeboňsko.ÚZSVM přehodnotil původní záměr prodeje, vyšel vstříc zájmům ochránců přírody a zmíněný areál bezúplatně převedl do správy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.