Středa, 19. února 2020

Obec získala parcelu v blízkosti vojenského hřbitova

10.06.2010
Obec získala parcelu v blízkosti vojenského hřbitova
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl parcelu v katastrálním území Brusnice, na které se nachází bývalý vojenský hřbitov z prusko-rakouské války z roku 1866.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl parcelu v katastrálním území Brusnice, na které se nachází bývalý vojenský hřbitov z prusko-rakouské války z roku 1866. Novým majitelem parcely, která tvoří hranici katastrálních území Brusnice (obec Hajnice) a Střítež (obec Trutnov), se stala obce Hajnice, na jejímž území se pietní místo nachází.Vojenský hřbitov byl vybudován a vyčleněn z okolních parcel nákladem tehdejšího pruského státu jako místo posledního odpočinku vojáků a důstojníků pruského gardového sboru, který v místech, kde se pozemek nachází, bojoval 28. 6. 1866, den po bitvě u Trutnova. Na pozemku se v minulosti nacházely 4 balvany s deskami, na nichž byla vyryta jména pruských poručíků. Plocha hřbitova byla od okolních pozemků původně oddělena mělkým příkopem a dřevěným oplocením. Parcela byla udržována jako bezlesí s cestou v podélné ose. Podél této cesty byly pietně vyznačeny hromadné hroby vojáků.V 90. letech 20. století byl v místě vojenského hřbitova z bojů u Německé Brusnice a Stříteže osazen 5. balvan s pamětní deskou. Tomuto pietnímu místu se několikrát nevyhnuli vandalové, kteří hřbitov devastovali. V roce 2009 byly díky pomoci Komitétu pro udržování památek z války v roce 1866 na pozemku provedeny rozsáhlé udržovací práce. Nyní jsou pietní balvany viditelné už z hlavní komunikace ve směru Trutnov “ Dvůr Králové nad Labem.Údržbu hřbitova a dalších památek prováděl Místní spolek pro údržbu válečných pomníků Starý Rokytník. Činnost Ústředního spolku pro udržování vojenských pomníků z roku 1866 v Čechách, který sdružoval místní spolky jednotlivých bojišť (včetně královéhradeckého), byla ukončena už po rozpadu Rakouska “ Uherska. Místní spolek královéhradecký pokračoval ve své činnosti až do roku 1959, kdy byl zákonem rozpuštěn.

V roce 1990 byl obnoven Komitét 1866, který byl založen v roce 1888, a to zejména v souvislosti s potřebou stálé péče o vznikající soubor vojenských památek bojišť z roku 1866. Činnost Komitétu pro udržování památek z války v roce 1866 je zaměřena především na ochranu, údržbu, opravy a obnovu památek, včetně zřizování nových pomníků, osvěta a propagace těchto památek. Komitét 1866 vede evidenci těchto památek a spolu s kluby vojenské historie pořádá např. vzpomínková setkání u příležitosti výročí válečných událostí roku 1866.