Středa, 19. února 2020

Pozemky pod komunikacemi patří městu

03.06.2010
Pozemky pod komunikacemi patří městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl městu Příbram pozemky pod místními komunikacemi. Účetní hodnota majetku převyšuje 16 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl městu Příbram pozemky pod místními komunikacemi. Účetní hodnota majetku převyšuje 16 milionů korun.ÚZSVM předal městu celkem 101 pozemků pod komunikacemi o celkové výměře cca 80 tisíc m2. Jednalo se o majetek zařazený do privatizace, který ve správním území města Příbram slouží jako komunikace, chodníky a veřejná zeleň.Uvedený majetek již dříve užívaly Technické služby města Příbram, a to na základě smlouvy o výpůjčce nemovitostí. Část z vypůjčeného majetku byla nyní v rámci privatizace bývalých Technických služeb Příbram bezúplatně převedena městu.