Středa, 19. února 2020

Převedené pozemky usnadní boj s povodněmi

18.06.2010
Převedené pozemky usnadní boj s povodněmi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Obci Svojšín 6 pozemků v katastrálním území Svojšín. Celková účetní hodnota přesahuje 286 tisíc korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Obci Svojšín 6 pozemků v katastrálním území Svojšín. Celková účetní hodnota přesahuje 286 tisíc korun.Jedná se o pozemky v blízkosti řeky Mže, které byly rozhodnutím Plzeňského kraje o stanovení záplavového území zahrnuty do studie protipovodňových opatření. Tyto pozemky jsou z hlediska protipovodňových opatření na ochranu nemovitostí významné. Pozemky byly převedeny i se stávajícím protipovodňovým valem. Obec Svojšín nyní řeší návrh dalších protipovodňových opatření.