Středa, 19. února 2020

Prostějov získá pozemky v areálu zimního stadionu

09.06.2010
Prostějov získá pozemky v areálu zimního stadionu
Bezúplatně a ve veřejném zájmu převede do vlastnictví města Prostějov pozemky pod zimním stadionem ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno).

Bezúplatně a ve veřejném zájmu převede do vlastnictví města Prostějov pozemky pod zimním stadionem ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno). Slavnostní podpis smlouvy, který je plánován na čtvrtek 10. 6. 2010 na Městském úřadu Prostějov, proběhne za účasti vedení ÚZSVM a zástupců města.Převáděné pozemky jsou zastavěny víceúčelovou halou zimního stadionu, který je ve vlastnictví města, a budou i nadále sloužit k podpoře veřejné sportovní a kulturní činnosti. Účetní hodnota převáděného majetku je více než 1,6 milionu korun.