Středa, 19. února 2020

ÚZSVM předal k likvidaci omamné látky

30.06.2010
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), vyřešili 7 případů zabrání či propadnutí omamných a návykových látek a zařízení sloužící k jejich výrobě.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), vyřešili 7 případů zabrání či propadnutí omamných a návykových látek a zařízení sloužící k jejich výrobě.O tzv. zabrání či propadnutí věci bylo rozhodnuto na základě rozsudků Okresního soudu v Táboře a rozhodnutí Městského úřadu Tábor. Šlo například o vzrostlé rostliny konopí či sušenou drť této rostliny, ale také o injekční stříkačky, z nichž některé ještě obsahovaly neznámou tekutinu, balení léků Modafen a Nurofen a nádoby s neznámými látkami. A dále pak předměty, které sloužily k výrobě psychotropních látek, jako např. drtička, váha, plechové, skleněné nebo plastové nádoby, nerezové lžičky a velké množství laboratorního skla.Všechny zajištěné předměty zůstávají v držení Police ČR, k fyzickému předání nedochází. ÚZSVM vše předává zápisem o změně příslušnosti hospodařit s návykovými látkami propadlými nebo zabranými v trestním a správním řízení Ministerstvu vnitra ČR, jehož organizační složka Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR je jediným výkonným útvarem, který může podle platné legislativy návykové látky převzít.