Pátek, 10. dubna 2020

ÚZSVM předal pozemky univerzitě

14.06.2010
ÚZSVM předal pozemky univerzitě
ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 2 pozemky o celkové výměře 465 m2. Předané pozemky jsou součástí městské památkové zóny.

ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 2 pozemky o celkové výměře 465 m2. Předané pozemky jsou součástí městské památkové zóny.Oba převedené pozemky tvoří tzv. funkční celek s pozemkem, na němž se nachází objekt Fakulty technologické. ÚZSVM tímto převodem sjednotil vlastnictví staveb a pozemků, které v uvedené lokalitě již dříve přešly do vlastnictví univerzity, a to na základě zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.ÚZSVM uskutečnil převod ve veřejném zájmu, neboť tento majetek bude sloužit veřejné vysoké škole pro účely výuky a vzdělávání.