Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM umožní umístění pamětní desky

14.06.2010
ÚZSVM umožní umístění pamětní desky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), uzavřel s městem Česká Lípa Smlouvu o umístění pamětní desky.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), uzavřel s městem Česká Lípa Smlouvu o umístění pamětní desky. Kamenná pamětní deska JUDr. Vladimíra Hory, významného českolipského občana, bude umístěna ve vestibulu budovy ÚZSVM (Děčínská 389, Česká Lípa) a bude slavnostně odhalena v rámci Městských letních slavností, které proběhnou v pátek 18. června 2010.Pamětní deska má uctít JUDr. Vladimíra Horu, který působil v České Lípě jako soudce na počátku 30. let minulého století. Za nacistické okupace patřil k významným mužům odboje. Ve věku 37 let zemřel v káznici v Briegu.