Neděle, 26. ledna 2020

Šubrtův statek patří nyní Slanému

09.06.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Kladno, bezúplatně převedl objekt s pozemkem v katastrálním území Třebíz do vlastnictví města Slaného. Jedná se o budovu v Třebízi, známou pod názvem Šubrtův statek.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Kladno, bezúplatně převedl objekt s pozemkem v katastrálním území Třebíz do vlastnictví města Slaného. Jedná se o budovu v Třebízi, známou pod názvem Šubrtův statek. Je nemovitou kulturní památkou, která slouží jako depozitář sbírkového fondu a technického zázemí Národopisného muzea. S dalšími stavbami tvoří Šubrtův statek jádro obce Třebíz, jež bylo v roce 1995 vyhlášeno památkovou rezervací.