Pondělí, 17. února 2020

Úřad pro zastupování státu bezúplatně převedl vodní plochy na Příbramsku

18.06.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), odbor Odloučené pracoviště Příbram, bezúplatně převedl organizačním složkám státu nebo státním podnikům celkem 79 pozemků, které jsou vedeny jako vodní plocha.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), odbor Odloučené pracoviště Příbram, bezúplatně převedl organizačním složkám státu nebo státním podnikům celkem 79 pozemků, které jsou vedeny jako vodní plocha.
V prvním případě se jednalo o převod 64 pozemků v 19 katastrálních územích o celkové účetní hodnotě bezmála 880 tisíc korun. Tyto pozemky převzala od ÚZSVM Zemědělská vodohospodářská správa. Státnímu podniku Lesy České republiky převedl ÚZSVM 14 pozemků v pěti katastrálních územích, jejichž hodnota je téměř 125 tisíc korun. Státnímu podniku Povodí Vltavy převedl ÚZSVM jeden pozemek minimální hodnoty, informovala Jana Rennerová z úřadu.
Většina takto převáděných pozemků přešla do majetku ÚZSVM po zániku okresních úřadů.