Pondělí, 17. února 2020

Výjimečný zámecký areál je již ve vlastnictví kraje

05.06.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), na základě souhlasu ministerstva kultury bezúplatně převedl do vlastnictví Olomouckého kraje zámecký areál v Čechách pod Kosířem v účetní hodnotě více než 58 milionů korun, do kterého patří 9 pozemků, 4 budovy, vyhlídková věž a 15 kusů movitých věcí.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), na základě souhlasu ministerstva kultury bezúplatně převedl do vlastnictví Olomouckého kraje zámecký areál v Čechách pod Kosířem v účetní hodnotě více než 58 milionů korun, do kterého patří 9 pozemků, 4 budovy, vyhlídková věž a 15 kusů movitých věcí. Nemovitosti jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek Jihomoravského kraje. Stavby a pozemky jsou výjimečné jak architektonicky, tak druhovou skladbou parkových dřevin. Park je spojen také s osobností Josefa Mánesa, který na zámku pobýval v letech 1849-1870 a na svých obrazech zachytil tehdejší stav parku. Movité věci mají kulturně historickou hodnotu, jež souvisí se zámkem, pro který nejspíše vznikly. Dvě z těchto věcí - skříň a obraz Zasnoubení Panny Marie - jsou prohlášeny za kulturní památky.

Na zámku s později přistaveným samostatným pavilonem a novogotickou vyhlídkovou věží pobýval také Josef Mánes.