Pátek, 21. února 2020

Dědictví u Soběslavi prodáno

10.06.2009
Dědictví u Soběslavi prodáno
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), získal prodejem pozemků do státního rozpočtu částku 735 tisíc korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), získal prodejem pozemků do státního rozpočtu částku 735 tisíc korun.

Jednalo se o 2 pozemky o celkové výměře 3.658 m˛ v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení. Majetek získal zájemce, který nabídl nejvyšší kupní cenu hned v 1. kole výběrového řízení. Účetní hodnota pozemků byla pouhých 37 tisíc korun.

Stát získal uvedené nemovitosti na základě usnesení Okresního soudu v Táboře jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.