Čtvrtek, 23. ledna 2020

Hraniční přechod se Slovenskem změnil vlastníka

24.06.2009
Hraniční přechod se Slovenskem změnil vlastníka
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl celý areál hraničního přechodu Mosty u Jablunkova do vlastnictví obce. Jednalo se o majetek v účetní hodnotě vyšší než 101,1 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl celý areál hraničního přechodu Mosty u Jablunkova do vlastnictví obce.
Jednalo se o majetek v účetní hodnotě vyšší než 101,1 milionů korun.

Smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí bylo obci Mosty u Jablunkova předáno celkem 14 pozemků o celkové rozloze 12.905 m˛, 3 budovy a další příslušenství, které tvoří např. kontrolní buňka s mostní váhou, komunikace, dešťová, zaolejovaná a splašková kanalizace, vodojem včetně zemních vrtů a vodovodu a oplocení.

Celková účetní hodnota převedeného nemovitého majetku činí bezmála 100 milionů korun (z toho pozemky téměř 4,56 milionů korun, budovy 58,46 milionů korun a příslušenství bezmála 36,9 milionů korun). Dále byly na základě smlouvy převedeny i movité věci, které souvisí s provozem budov (např. hasicí přístroje, klimatizace, zdroj napájení, elektronický zabezpečovací systém) v celkové účetní hodnotě 1,18 milionu korun.

V souladu se závazky Schengenské smlouvy zajistil ÚZSVM v roce 2008 odstranění zastřešení venkovního odbavovacího prostoru, který bránil plynulému silničnímu provozu.