Sobota, 4. dubna 2020

Majetek na Jablonecku přinesl zisk

11.06.2009
Majetek na Jablonecku přinesl zisk
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal do státního rozpočtu prodejem nemovitostí více než 2,8 milionu korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal do státního rozpočtu prodejem nemovitostí více než 2,8 milionu korun.

Hned v 1. kole výběrového řízení se podařilo prodat volně stojící zděný rodinný dům z roku 1981, včetně zastavěného pozemku a pozemku zahrady, jejíž celková výměra je 775 m2. Předmětné nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Mšeno nad Nisou. Součástí prodeje byly také kolny, okrasné porosty na zahradě a dále movité věci uložené v domě (např. hliníkový žebřík, sklo, porcelán nebo nábytek).

Uvedený majetek získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou jako tzv. odúmrť. Součástí tohoto případu byl mj. také osobní automobil Škoda 105 L, rok výroby 1983, který se podařilo prodat jinému zájemci za 4 tisíce korun.

Výtěžek z prodeje majetku odvedl ÚZSVM do státní pokladny.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.
Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem plyne ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.