Neděle, 26. ledna 2020

Prodeje pozemků pod garážemi pokračují

12.06.2009
Prodeje pozemků pod garážemi pokračují
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), za více než 353 tisíc korun prodali další pozemky pod stavbami garáží, které se nacházejí v katastrálním území Česká Lípa.
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), za více než 353 tisíc korun prodali další pozemky pod stavbami garáží, které se nacházejí v katastrálním území Česká Lípa.

ÚZSVM prodal 24 pozemkových parcel zastavěných stavbami garáží ve vlastnictví fyzických vlastníků a členů občanského sdružení. Celková výměra pozemků je 548 m2, velikost jednotlivých prodaných pozemků se pohybuje od 21 m2 až do 25 m2. Všechny prodané pozemky se nacházejí ve velkém uzavřeném areálu na Slovance s více než 300 garážemi a tvoří jeden funkční celek.

ÚZSVM tyto pozemky průběžně prodává od roku 2008, letos budou tyto prodeje dokončeny. Tím ÚZSVM umožňuje sjednocení vlastníků staveb a pozemků v celém areálu.

Nemovitosti byly dosud v souladu se zákonem užívány na základě výpůjčky. Příslušnost hospodaření s uvedenými pozemky přešla na ÚZSVM po zániku Okresního úřadu v České Lípě.