Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky na Zlínsku

05.06.2009
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky na Zlínsku
ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Doubravy větší množství pozemků, jejichž celková plocha je více než 17.000 m2.
ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Doubravy větší množství pozemků, jejichž celková plocha je více než 17.000 m2.

Jedná se celkem o 18 pozemků, které se nacházejí pod místními komunikacemi, chodníky a pod zpevněnými plochami. Obec Doubravy je vlastníkem staveb (komunikací a chodníků), které udržuje a spravuje na vlastní náklady.

Převodem tohoto majetku zajistil ÚZSVM sjednocení vlastnictví těles komunikací a pozemků. Celková účetní hodnota převedených nemovitostí převyšuje 330 tisíc korun.