Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM předal administrativní budovu

29.06.2009
ÚZSVM předal administrativní budovu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), městu Znojmo bezúplatně předal administrativní budovu, která se nachází na náměstí Armády. O převodu této budovy rozhodla Vláda ČR.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), městu Znojmo bezúplatně předal administrativní budovu, která se nachází na náměstí Armády. O převodu této budovy rozhodla Vláda ČR.

Součástí smlouvy o bezúplatném převodu bylo zajištění bezúplatného užívacího práva ve prospěch Českého statistického úřadu, Ministerstva vnitra ČR, Národního památkového ústavu, Státní rostlinolékařské správy, Státního zemědělského a intervenčního fondu, Ministerstva zemědělství ČR “ Zemědělské agentury, Pozemkového úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR “ Úřadu práce.

Nové sídlo ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Znojmo, je na ulici Rudoleckého 21.