Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM získal pro státní pokladnu další milion korun

02.06.2009
ÚZSVM získal pro státní pokladnu další milion korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), prodal za 755 tisíc korun ve 2. kole výběrového řízení rodinný dům v Aši, včetně zastavěného pozemku a bytového zařízení.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), prodal za 755 tisíc korun ve 2. kole výběrového řízení rodinný dům v Aši, včetně zastavěného pozemku a bytového zařízení.
Majetek, který byl předmětem výběrového řízení, připadl ÚZSVM na základě rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť. Státu připadly rovněž finanční prostředky ve výši téměř 300 tisíc korun.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.