Úterý, 7. dubna 2020

červen

ÚZSVM předal unikátní zdrž na plavení dřeva

26.06.2008
ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, předal do vlastnictví státnímu podniku Povodí Vltavy kulturní památku na Malši “ zdrž na plavení dřeva, tzv. rechle. Hodnota majetku byla znaleckým posudkem stanovena na více než 1,6 milionu korun. Smlouvou o převodu příslušnosti hospodařit ÚZSVM zajistil tomuto vodnímu dílu odpovídající odbornou péči.

ÚZSVM zachránil cennou technickou památku

24.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Přerov (Územní pracoviště Ostrava), předal v těchto dnech Technickému muzeu v Brně opravdovou technickou raritu “ mechanickou vodní pumpu.

ÚZSVM předal archivu vzácný starý tisk

23.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), předal v červnu 2008 Okresnímu archivu v Náchodě rozsáhlý soubor archiválií.

Zámek Hnojník má nového majitele

19.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), po čtyřech letech ukončil správu posledního objektu z řady zajištěného majetku z trestné činnosti. Jednalo se o barokní zámek v Hnojníku.

ÚZSVM spolupracuje s Policií ČR při zajišťování motorových vozidel

18.06.2008
Celkem 5 osobních motorových vozidel převzal od počátku června do správy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karviná (Územní pracoviště Ostrava), od Okresního ředitelství Policie ČR. Vozidla budou ve správě ÚZSVM do doby pravomocného rozhodnutí soudu.

Pozemky v chráněném území již vlastní Litoměřice

17.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal bezúplatně pozemky pod komunikacemi Městu Litoměřice.

Digitalizace katastru nemovitostí zpřesňuje evidenci

16.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), řeší v souvislosti s obnovou katastrálního operátu ve spolupráci s dalšími státními institucemi realizaci nově vzniklých pozemkových parcel.

ÚZSVM likvidoval padělky světoznámých parfémů

12.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zajistil likvidaci 1200 kusů padělků parfémů světoznámých značek, které byly zabaveny z trestné činnosti.

Bezúplatné převody pozemků na Chomutovsku

10.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Obci Březno pozemky pod komunikacemi.

ÚZSVM předal Ministerstvu dopravy ČR malé letiště

04.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Ministerstvu dopravy ČR nemovitosti v hodnotě 4,8 milionů korun.

ÚZSVM převedl pozemky pod vodním dílem Nové Mlýny

02.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převedl od začátku letošního roku již 67 pozemků, které se nacházejí pod vodní nádrží Nové Mlýny na Břeclavsku.