Neděle, 26. ledna 2020

Bezúplatné převody pozemků na Chomutovsku

10.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Obci Březno pozemky pod komunikacemi.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Obci Březno pozemky pod komunikacemi.Jednalo se o 25 pozemků v katastrálním území Březno u Chomutova o celkové výměře 737 m2. Všechny pozemky jsou součástí místních komunikací a veřejných prostranství obce Březno, která má již zpracované projekty na rekonstrukci.ÚZSVM tímto převodem sjednotil vlastníka pozemků a komunikací. Převedené pozemky jsou součástí místních komunikací a veřejných prostranství obce Březno. Obec tedy může dále pokračovat v rekonstrukcích a veřejných úpravách.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace