Neděle, 26. ledna 2020

Pozemky v chráněném území již vlastní Litoměřice

17.06.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal bezúplatně pozemky pod komunikacemi Městu Litoměřice.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal bezúplatně pozemky pod komunikacemi Městu Litoměřice.

Jednalo se o převod 10 pozemků pod místními komunikacemi IV. třídy v katastrálním území Litoměřice o celkové výměře 10.286 m2. Účetní hodnota převedených pozemků činí bezmála 2,5 milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí ČR udělilo smlouvám schvalovací doložku, neboť zmíněné pozemky se nacházejí v chráněném území.

ÚZSVM převodem těchto pozemků sjednotil vlastnictví těles místních komunikací a pozemků pod nimi.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace